Skip to content Skip to footer

Zadání

Urbanisticko-architektonický návrh lokality v Praze Lužinách. Pozemek je v územním plánu určen pro zástavbu sportovních a veřejně prospěšných staveb. Cílem je vytvoření kvalitního urbanistického návrhu místa a dořešení staveb ve formě studie.

Umístění

Areál Lužiny se nachází na Praze 13 v území Stodůlek. Stodůlky jsou propojeny metrem B. Pozemek je situován na nároží ulic Jeremiášova a Mukařovského. V blízkosti se nachází například metro Lužiny, OC Lužiny, Makro, areály školek a dětské hřiště. V areálu se nachází suť ze stavby metra.

Hlavní myšlenka

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit příjemné a funkční prostory pro nejrůznější aktivity. Nezasahovat ve velké míře do současného „zeleného prostoru”. Najít ideální stavby pro daný pozemek a uspokojit  obyvatele okolních domu, vrcholové a rekreační sportovce. Priorita je také kladena na ekologii a souznění s přírodou. Areál navržen jako středisko vrcholového prostu. Nachází se zde nejen stavby pro sport, tak na regeneraci a ubytování. Inspirace hledána ve sportu a přírodě. Dominantní je náměstí propojující budovy areálu.

Řešení

V areálu se nachází celkem 4 stavby a vybavení parku. V severní části je dominantní hotel s restaurací. Slouží k ubytování hostů i k dlouhodobému ubytování vrcholových sportovců. V severovýchodní straně nachází volejbalová hala. Slouží jako náhrada za zbouranou volejbalovou halu. Před prostor haly tvoří nově zrekonstruovaná zastávka autobusu. Jihovýchodní straně dominuje plavecký bazén. Úmyslně otočen od rušného náměstí a nasměrován do klidného prostoru parku. Na severozápadní straně se nachází atletická hala dominantním světlíkem a pochozí střechou. V areálu také najdeme nejrůznější vybavení, vodní prvky, dětské hřiště, amfiteátr, sportovní hřiště s venkovní tribunou. V území se nachází dvě podzemní parkoviště. Severní je určeno pro sportovce a návštěvníky hotelu. Jižní slouží pro diváky sportovních akcí. Pod tribunou navržen odstavný pruh pro autobusy.

KlientŠkolní projekt AT03RokLS 2019/2020AuthorIng. arch. Lukáš MottlShare