Skip to content Skip to footer

Anotace

Předmětem studie je přístavba a stavební úpravy stávajícího rodinného domu, cílem bylo co

nejméně zasahovat do stávajícího domu . Stávající dům se nachází v obci Nová Cerekev č.p. 256.
Snahou bylo zjednodušit a zfunkčnit stávající dispozici domu a vytvořit konfortnějsí prostory pro
rodinné bydlení. Nová přístavba k domu nám vytváří v prvním podlaží novou garaž a nové vstupní
prostory, v nadzením podlaží pak prostory pro manželskou ložnici se soukromou koupelnou.
Hmota nové přístavbyje zasunuta z ulice za obvodovou stěnu stávajícího domu a je o jedno
podlaží nižší než stávající dům. Nová přístavba svojí velikostí nekonkuruje stavajícímu domu,
spíše na něj navazuje snaží se působit jako jeden celek. Barevné řešení hmot tento princip jen
potrhuje, kdy je první podlaží propojené odlišným odstínem fasády. střecha na přístavbě je plochá
a nachází se zde pochozí terasa, střecha na stávající části domu zůstává stávající pouze je zde
vyměněna střešní krytins. Hlavním zasahem do stávajícího domu je vybouraní obvodové zdi v
napojení na novou přístavbu a vybourání nových dvěrnních otvorů ve vnitřní nosné zdi. Dalšími
zasahy je kompletní zateplení domu, vyměnění oken a vybourání stávajícíh příček a vytvoření
nových místností. Vstup a vjezd na pozemek je stavající z ulice.