Skip to content Skip to footer

Popis domu

Architektonická studie rekonstrukce stávajícího rodinného domu v obci Čáslav. Jedná se typově o dvojdům klasického hmotového řešení o jedné společné mezibytové zdi, kde dokumentace řeší pouze její menší jižní část. Dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží o celkové dispozici 3+kk. Stávající nosnou konstrukci tvoří cihelné stěny s stropy z hurdys desek, v suterénu pka strop z cihelné klendby. Tvarově se jedná o jednoduchou hmotu obdélníkového tvaru na kterou se napojují prostory zádveří v zahradě část garáže. Zastřešení je složeno ze 4 střešních rovim rozdílného sklonu, které navazují na sousední část domu. Fasada stavajícího domu je vyvedena v hnedé hrubé omítce. Dum je napojen na stávající podzemní rozvody vody, kanalizace, plynu a nadzemně na rozvod elektřiny.

Dipozice rekonstruovaného domu: V přízemí se nacházeji hlavní pobytové prostory, obývací pokoj, kuchyň, hygienické zázemí, vstupní prostory a komunikace se schodištěm. V prvním nadzemním podlaží je ložníce se soukromou koupelnou a technická místnost. Suterén obsahuje pouze jednu místnost sloužící jako sklep.

Návrh – architektonické řešení

Předmětem studie jsou stavební úpravy rodinného domu. Snahou bylo uvolnit dispozici domu a vytvořit funkční prostory, které budou komfortnější pro uživatele domu. Hlavním zasahem je vybouraní zdi mezi obytnými místnosmi v přizemí a příček okolo schodiště. Dalším zásahem je zvednutí (zvýšení) střešní roviny nad polovinou druhého nadzemního podlaží a vytvoření prostoru pro novou koupelnu a technickou místnost. V zádveří je vybourán nový okení otvor pro velké francouzské okno a vytvořena nová střecha. Celý objekt je kompletně nově zateplen, obvodové stěny pomocí kontaktního zateplovacího systému. Podlaha v přízemí je zateplena shora novou skladbou plovoucí podlahy na stavající betonové desce. Střecha je zateplena pomocí mezikrokevní a nové podkrokevní izolace. Nová fasadá je vyvedena v bílé barvě, střešní krytina je ze skládané červené střešní krytiny. Veskéré domovní rozvody vody kanalizace a elektřiny jsou navženy jako nové, napojené na stávající připojovací potrubí. Výtápění je řešeno pomocí podlahového topení a plynového kondenzačního kotle s integrovaným zásobníkem, napojeného na nové komínové těleso. Vstup a vjezd na pozemek je stavající z ulice L. Želiny