Skip to content Skip to footer

Architektonické a výtvarné řešení
Záměr investora řeší rekonstrukci stávajícího bytu 2+1 v bytovém objektu v ulici Seifertova
455/17 v Praze 3, který je v nevyhovujícím stavu. Bytová jednotka se nachází ve 2. NP. Jedná
se o stávající bytový dům se sedlovou střechou. V 1. NP se nacházejí komerční prostory,
ostatní nadzemní podlaží slouží funkci bytové. Objekt je řešen typově jako řadový schodišťový
dům s pavlačí do vnitrobloku ve stávající zástavbě obdobného charakteru. Úprava se týká
pouze interiéru, která nikterak nenarušuje současné hmotové a výtvarné uspořádaní domu.

Navrhovaný stav 
Navrhované stavební úpravy se týkají vnitřních prostor (viz přiložená dokumentace). Stavební
úpravy bytu se týkají zejména rekonstrukce sociálního zázemí, doplnění zádveří pomocí SDK
příčky, budou se dělat nové rozvody ZTI, výměna zařizovacích předmětů a kuchyňské linky.
Podlaha bude rekonstruována, doplněna o izolaci proti hluku a novou nášlapnou vrstvu
vinylové podlahy/betonové mazaniny. Stěny budou opatřeny novou sádrovou
omítkou/betonovou mazaninou. Bude se měnit také zdroj tepla na nový elektrokotel se
zásobníkem TUV a také nové teplovodní deskové radiátory. Vše je více popsané níže a
v přiložené dokumentaci.


Funkční zásady řešení
Snahou bylo zmodernizovat prostor bytu a vytvořit funkční prostory, které budou komfortnější
pro uživatele bytu. Hlavním zásahem je vybudování nové příčky v kuchyni a tím vytvořit
potřebné zádveří z pavlače. Dalším zásahem je modernizace všech zařizovacích předmětů.
Bytové rozvody vody kanalizace a elektřiny jsou navrženy jako nové, napojené na stávající
připojovací potrubí. Vytápění je řešeno pomocí deskového radiátoru topení a elektrického kotle
se zásobníkem TV.