Skip to content Skip to footer

Žďár nad Sázavou, malebné město ležící v srdci České republiky, je známé nejen svou bohatou historií a přírodním okolím, ale také pro své výjimečné architektonické dědictví.

Území kolem kulturního domu tvoří přirozeně 4 prostory ve 4 světových stranách. Ze západu protéká řeka Sázava a s ní se podél místa vine žďárská cyklostezka. Je zde tedy 5 příležitostí k vytvoření pěti rozmanitých prostředí s vlastní funknční náplní. Naším cílem bylo tento prostor – těchto pět zón – propojit ve smysluplný celek, veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům města. Chceme do tohoto území přinést kvality, které se stanou novými cíli, poskytnou místním vyšší komfort života a nabídnou nové způsoby užívání.

Pro motiv celého místa nás inspirovalo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela, osobnosti, která se zásadním způsobem zasloužila o rozvoj Žďáru, a je s jeho tváří neodmyslitelně spojena. Kruh, který je ve staré symbolice znakem jednoty a nesmrtelnosti, byl pro Santiniho základním kompozičním principem barokního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. My se s tímto nadčasovým řádem rozhodli tvořit také.

Činili jsme tak při zachování materiálových tradic města.