Skip to content Skip to footer

Popis domu

Architektonický návrh zahrnuje novostavbu rodinného domu v obci Dubějovice u Trhového Štěpánova. Dům je koncipován jako
klasická stavební konstrukce, kde nosnými prvky jsou cihelné zdivo s kontaktním zateplovacím systémem a stropy z
prefabrikovaných železobetonových panelů. Jeho design čerpá inspiraci z tradiční “stodolovité” architektury, kde dlouhý formát
převažuje nad šířkou.
Hmotové uspořádání domu se skládá z dvoupodlažní části a 1,5 podlaží pro obývací prostory s terasou. Celkový vzhled
reflektuje moderní bydlení, s fasádou světlé barvy doplněnou dřevohlinitými prvky v okenních otvorech a výraznou antracitovou
střechou. Dům nabízí dvě terasy: hlavní terasa u obývacího pokoje je zastřešena prodloužením střechy, zatímco druhá slouží
jako rozšíření pro dětské pokoje.
Svody dešťové vody ze střechy jsou směrovány do retenční nádrže s vsakem.

Návrh – architektonické řešení

Návrh architektonického řešení zohledňuje umístění domu na pozemku tak, aby respektoval a nenarušoval stávající okolní
zástavbu. Hlavní vstup a příjezd na pozemek jsou umístěny v souladu s příjezdovou cestou, a parkovací možnosti jsou k
dispozici v garáži i na pozemku.
Fasáda je navržena v jednoduchém světlém tónu, s výrazným použitím antracitové barvy pro okenní otvory a střechu. Kromě
toho jsou zde dominující zastřešené terasy s dřevěným obložením. Fotovoltaické panely budou umístěny na střeše s
antracitovou krytinou na jižní straně, což přispívá k energetické účinnosti domu.
Dispozičně je dům koncipován jako otevřený prostor pro obývací místnosti a obytný podkroví. Vytápění bude zajištěno
podlahovým topením s využitím tepelného čerpadla.