Skip to content Skip to footer

Popis domu

Architektonická studie řeší novostavbu objektu v obci Roztoky okres Praha-západ. Na tomto místě nyní stojí rodinný dům, který
bude odstraněn. Nový rodinný dům částečně respektuje půdorysnou stopu původního domu, ale bude rozšířen zejména na
sever do záhrady. Dum bude dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím a půdou. Tvarově se jedná o dvě propojené hmoty
nvzájem posunuté hmoty. Hlavní hmota vychází ze tvaru obdelníku zastřešeného sedlovou střechou k ní navazuje obdélníková
hmota garáže s odskočenou pultovou střechou, spolu tvoří v pudorysném průmetu přibližný tvar L. Fasáda hlavní hmoty je
světlé barvy a jižní část prvního podlaží je opatřena obkladem z cihelných pásků. Střechy tvoří skladaná krytina antracitové
barvy. Krytina bude na jihozápadní straně pokryta fotovoltaickými panely nebo fotovoltaickou střechou. Výplně otvorů i veškěré
doplnkové konstrukce jsou rovněž v antacitové barvě. Před domem se nachází průsvitné přestřešení pro kryté parkování dvou
automobilů. Z opačné strany domu do zahrady pak krytá pobytová terasy navazující a rozšiřující obytný pokoj. Svody vody ze
střechy jsou svededy do retenční nádrže se vsakem. Nosnou konstrukci tvoří cihelné a betonové stěny s kontaktním
zateplovacím systémem. Stropy jsou železobetonové. Vytápění bude řešeno radiátory a podlahovým topením pomocí
tepelného čerpadla používající energii z fotovoltaické střechy.

Návrh – architektonické řešení

Předmětem návrhu novostavba rodinného domu. Tvarem domu i umístění na pozemku respektujeme stávající zástavbu i
původní dům. Tvar domu je podobný písmenu L, kde volný prostor z ulice vytváří parkovací staní a krátkou částí hmoty garáže
přiléhá k sousednímu pozemku. Dům je celkově opticky zvýšen ale nepřesahuje výšku původního domu použe má menší
sklony střešních rovin a diky tomu zde vznikají dvě plnohodnotné nadzemní podlaží bez podkroví. Hlavní vstup a vjezd na
pozemek je umístěn přímo z ulice 17. listopadu. Vstupní dveře do domu jsou z boku, kryté pod přístřeškem který soluží rovněž
pro parkování automobilů. Navrhujeme jednoduchou fasádu světlé barvy, doplnenou obkladem z cihelných pásků na jižní
straně a severní části vystupující hmoty. Výraznou antracitovou barvou jsou vyvedeny výpně otvoru a střešní krytina.
Dispozičně se jedná o trojtrakt, klasické dispozice RD s otevřenou dispozici obývacího pokoje, sklepem a terasou