Skip to content Skip to footer
KlientSoukromí investorRok2023AuthorIng. arch. Lukáš MottlShare

Popis domu

Architektonická studie řeší rekonstrukci objektu v obci Mokrá Hora. Původní dům je jednopodlažní s půdním prostorem tvaru L.
V čase k němu bylo mnoho konstrukcí dostavěno s současně je v dezolátním stavu. Proto investor se rozhodl pro jeho
rekonstrukci. Jedná se o rodinný dům klasické stavební konstrukce. Nosnou konstrukci tvoří pórobetonové stěny s kontaktním
zateplovacím systémem se dřevěným stropem. Tvarově se jedná o dům ve tvaru L. Tvar domu byl ovlivněn stávající konstrukcí
a navazuje tak na stávající půdorysnou stopu. Fasáda je světlé barvy a z ní vychází s decentními dřevěnými prvky terasy.
Svody vody ze střechy jsou svedeny do retenční nádrže se vsakem.

Návrh – architektonické řešení

Předmětem návrhu rekonstrukce rodinného domu. Tvarem domu i umístění na pozemku respektujeme stávající zástavbu. Dům
je zvýšen oproti původní stavbě a zapadá tak do okolní zástavby dvoupodlažních domů. Naši snahou bylo opticky navázat na
sousedící dům, aby více seděl do okolní zástavby a díky ploché střeše je tak využit prostor na maximum. Hlavní vstup a vjezd
na pozemek je umístěn přímo z ulice a parkování je umožněno na pozemku investora. Navrhujeme jednoduchou fasádu světlé
barvy s decentními dřevěnými prvky. Vzhledu dominuje dřevěná terasa. Plochá střecha je navržena jalo zelená bezúdržbová
Dispozičně se jedná o otevřenou dispozici obývacího pokoje, oddělené části pro babičku a obytným druhým podlažím s
možností využití střešních prostor. Vytápění bude řešeno radiátory a podlahového topení pomocí plynového kotle.