Skip to content Skip to footer

Popis domu


Architektonická studie řeší rekonstrukci objektu v Humpolecké ulici č. p. 896 v Havlíčkově Brodě. Jedná se o rodinný dům z počátku 20. století klasické stavební konstrukce. Nosnou konstrukci tvoří cihelné stěny, kamenné základové stěny v suterénu. Tvarově se jedná o složitou skulpturu vycházející z obdélníku. Fasáda z ulice přímo vymezuje prostor ulice a nachází se zde vstup a vjezd na pozemek. Fasáda je břízolitová v místě soklu obložená keramickým obkladem vzoru cihly. Východní straně (vjezdu) dominují betonové stupně ke hlavnímu vchodu s přestřešením a přístřešek na auto. Fasáda k řece je velmi členitá s množstvím uskočení a záhybů s terasou. Jsou zve vedeny svody vody ze střechy a vyústěny jsou na pozemku majitele. Některé původní špaletové okna byla vyměněna za plastová. Další nosné konstrukce a dispoziční uspořádání budou zjištěny v následující projektová fázi.

Návrh – architektonické řešení

Předmětem návrhu je celková rekonstrukce domu. Cílem je zhodnotit stav stávajícího domu a zachovat některé jeho části. Navrhujeme celkově jednoduší tvarové řešení vycházející z tvaru stavební parcely. Navazuje na stávající umístění stěn na jižní a západní straně. Dům je celkově zvýšen o jedno podlaží a díky sedlové střeše je také využito obytného podkroví. Hlavní vstup do domu je umístěn přímo z ulice, vjezd na pozemek zůstává na původním místě a parkování je umožněno na pozemku majitele. Navrhujeme jednoduchou fasádu světlé barvy a výraznými okrovými barvami výplně otvorů a jejich ostění. Vysoká okna jsou doplněna skleněným zábradlím. Střešní krytina v antracitové barvě bude na jižní straně pokryta fotovoltaickými panely. Dispozičně se jedná o dvoutakt s osmi bytovými jednotkami, suterénem a třemi nadzemními podlaží s obytným podkorovým. Výška domu nepřesahuje výšku sousedního domu. Vytápění bude řešeno radiátory pomocí tepelného čerpadla.