Skip to content Skip to footer

Popis domu

Architektonická studie řeší novostavbu objektu v obci Hulice okres Benešov. Jedná se o rodinný dům klasické stavební konstrukce. Nosnou konstrukci tvoří cihelné stěny s kontaktním zateplovacím systémem se stropy z prefabrikovaných železobetonových panelů. Tvarově se jedná dvě propojené hmoty. Hlavní obytná hmota vychází ze tvaru obdelníku a z ní vychází hmota garáže. Fasáda hlavní hmoty je světlé barvy a z ní vychází kontrastní hmota garáže z ocelové zateplené konstrukce s plochou střechou antracitové barvy. Z domu vychází dvě terasy. Hlavní terasa u obývacího pokoje je zastřešena přesahem střechy. Svody vody ze střechy jsou svedeny do retenční nádrže se vsakem.

Návrh – architektonické řešení

Předmětem návrhu novostavba rodinného domu. Tvarem domu i umístění na pozemku respektujeme stávající zástavbu. Dům je celkově zvýšen o jedno podlaží oproti okolní zástavbě bungalovů. Naši snahou bylo opticky hmotu domu snížit aby více seděl do okolní zástavby a díky sedlové střeše je také využito obytného podkroví. Hlavní vstup a vjezd na pozemek je umístěn přímo z ulice a parkování je umožněno v garáži a na pozemku investora. Navrhujeme jednoduchou fasádu světlé barvy s výraznou antracitovou barvou hmoty garáže s antracitovými okny. Vzhledu dominuje šikmá stěna v jihozápadní stěně. Střešní krytina v antracitové barvě bude na jižní straně pokryta fotovoltaickými panely. Dispozičně se jedná o otevřenou dispozici obývacího pokoje, sklepem pod terasou a obytným podkorovým. Vytápění bude řešeno radiátory pomocí tepelného čerpadla.

Leave a comment