Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Využíváme VR k samotným návrhům což nám umožnuje přesnější doladění detailů a Vy si můžete projít stavbou již při návrhu.

Využíváme fotograetrii, která nám umožnuje rychle získat informace o stávajících objektech. Nadhledové snímky s navrhovanými objekty Vám dají větší představu o začlenění stavby do stávajícího okolí.

Zpracováváme i větší územní celky, které nám umožnují budovy lépe začlenit do krajiny. Do toho spadá rozparcelovat pozemky, navrhovat formu zástavby i typ komunikací.

Tvorba vizualizací patří k našim oblíbeným činnostem, protože dokážeme zákazníkovi dodat představu o reálné podobě, a proto jsou nedílnou součástí každého projektu.

Zabýváme se i projekční činností a vypracujeme všechny potřebné stupně stavební dokumentace. Technologie se v této oblasti rychle vyvíjí, proto používáme moderní postupy a obnovitelné materiály.

Na schůzce se pobavíme o způsobu využití interiéru a následně pro Vás vytvoříme projekt včetně vizualizace.

Začíná u myšlenky a konceptu budovy. Obeznámíme vás s možnostmi tvarového, funkčního dispozičního a estetického řešení. Jedná se o nejdůležitější část projektu, z které se dále odvíjí další další dokumentace.